شماره حساب ها

جهت پرداخت هزینه سرویس ها ی خود می توانید در پرتال کاربران هزارنویس ثبت نام نموده و هزینه ها را به صورت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت فرمائید .

در صورت تمایل نیز می توانید از اطلاعات زیر جهت پرداخت های اینترنتی و یا بانکی استفاده فرمائید :

 

شماره حساب شرکت فناوران پویان هزارنویس

 نام بانک  شماره حساب  شماره کارت  صاحب حساب
 ملی شرکت فناوران پویان هزارنویس
 شناسه شبا  شماره شبا - علیرضا علیگلی
 ملت شرکت فناوران پویان هزارنویس
شناسه شبا شماره شبا - علیرضا علیگلی 
 پارسیان شرکت فناوران پویان هزارنویس
شناسه شبا  شماره شبا - علیرضا علیگلی
 سامان شرکت فناوران پویان هزارنویس
شناسه شبا  شماره شبا - علیرضا علیگلی
 پاسارگاد شرکت فناوران پویان هزارنویس
شناسه شبا  شماره شبا - علیرضا علیگلی

 

شماره حساب مدیر عامل " علیرضا علیگلی "

 نام بانک  شماره حساب  شماره کارت  صاحب حساب
 ملی  0336427860007  6037991187266097 علیرضا علیگلی
 شناسه شبا   IR67 0170 0000 0033 6427 8600 07  شماره شبا - علیرضا علیگلی
 ملت 1889916008
6104337976999159  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR44  0120  0100  0000  1889  9160  08   شماره شبا - علیرضا علیگلی 
 صادرات  0330367952006  6037691153037593 علیرضا علیگلی 
 شناسه شبا IR94  0190  0000  0033  0367  9520  06    شماره شبا - علیرضا علیگلی
 تجارت  4031583549  6273531100275170  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR320180000000004031583549    شماره شبا - علیرضا علیگلی
 کشاورزی  546046251 6037701695397833
علیرضا علیگلی 
شناسه شبا IR 3501 - 6000 - 0000 - 0005 - 4604 - 6251    شماره شبا - علیرضا علیگلی
 پارسیان  700-315255-4 6221061061740017  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR89-0540-1249-7000-0315-2550-04    شماره شبا - علیرضا علیگلی
 سامان  822-800-623769-1  6219861012567102  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR52 0560 0822 8000 0623 7690 01    شماره شبا - علیرضا علیگلی
 پاسارگاد 292-8000-10278101-1
 5022291011853247  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR98 0570 0292 8001 0278 1010 01    شماره شبا - علیرضا علیگلی
اقتصاد نوین 128-701-4164759-1  6274121150894020 علیرضا علیگلی
 شناسه شبا  IR570550012870104164759001   شماره شبا - علیرضا علیگلی
سرمایه  1042-800-665629-1 6396071006656292 
علیرضا علیگلی 
 شناسه شبا IR46 0580 1024 800 00665629 001    شماره شبا - علیرضا علیگلی

 

نکته اول : با مراجعه به لینک بانک مربوط به کارت خود ، عمل کارت به کارت را که در گذشته از طریق دستگاههای خودپرداز انجام میدادید اکنون می توانید از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام دهید.

نکته دوم : براي انتقال وجه به صورت كارت به كارت باید رمز دوم اینترنتی و کد CVV2 داشته باشید. رمز اینترنتی کارت خود را از طریق دستگاههای خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه می توانید تعریف کنید. کد CVV2 معمولا در پشت کارت حک شده است.

نکته سوم : حساب شبا عبارتست از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی  مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از نوع حساب استفاده خواهد شد.حساب شبا مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هر بانک می باشد ولی در محاسبه آن از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده می شود.

شبا مطابق با ضوابط IBAN - International Bank Account Number که شناسه ای متعلق به یک شماره حساب یکتا در یک بانک می باشد طراحی گردیده است .