میزبانی وب لینوکس


میزبانی وب لینوکس

سرویس میزبانی لینوکس جهت ارائه خدمات به وب سایت هایی با بازدید و مصرف معمولی از منابع سرور است که کدنویسی و برنامه نویسی آن بر پایه سیستم عامل لینوکس و با زبان های برنامه نویسی php یا CGI یا پایتون یا پرل و ... می باشد. البته هاست لینوکس بدین معناست که فقط سیستم عامل نصب شده، روی سرور لینوکس است و هیچ ارتباطی با سیستم عامل کامپیوتر شخصی شما ندارد و چنانچه روی کامپیوتر شما ویندوز نصب باشد به راحتی می توانید از هاست های لینوکس استفاده کنید. سرورهای این نوع سرویس، همگی در بستر شبکه ای دیتاسنتر های Shatel, Hetzner, Leaseweb, Softlayer میزبانی می شوند و از کنترل پنل cPanel یا Directadmin در خارج و ایران استفاده می کند و وب سرویس آن آپاچی می باشد.

 

فضا (مگابایت) پهنای باند (مگابایت) FTP Email Account دیتابیس ساب دامنه پارک دامنه اددون دامنه دیتاسنتر کنترل پنل بکاپ آنتی شلر فایروال قیمت سفارش
100 2000 نامحدود نامحدود 2 نامحدود 15 ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
200 3000 نامحدود نامحدود 3 نامحدود 20 ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 150,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
500 5000 نامحدود نامحدود 5 نامحدود 25 ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
1000 10000 نامحدود نامحدود 7 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
2000 20000 نامحدود نامحدود 10 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 200,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
3000 30000 نامحدود نامحدود 15 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
5000 50000 نامحدود نامحدود 25 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 500,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
7000 70000 نامحدود نامحدود 40 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 650,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD
10000 100000 نامحدود نامحدود 60 نامحدود نامحدود ندارد Shatel ایران Directadmin دارد دارد دارد 950,000 سفارش میزبانی وب ایران با هارد SSD

فضا (مگابایت) پهنای باند (مگابایت) FTP Email Account دیتابیس ساب دامنه پارک دامنه اددون دامنه دیتاسنتر کنترل پنل بکاپ آنتی شلر فایروال قیمت (Rls) سفارش
100 7000 1 نامحدود 1 نامحدود 1 ندارد Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
200 12000 3 نامحدود 2 نامحدود 3 ندارد Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 150,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
500 25000 5 نامحدود 5 نامحدود 5 ندارد Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
1000 50000 7 نامحدود 10 نامحدود 10 2 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
2000 80000 9 نامحدود 20 نامحدود 20 4 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 200,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
3000 100000 11 نامحدود 30 نامحدود 25 6 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
5000 120000 15 نامحدود 50 نامحدود 30 10 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 500,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
7000 200000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 15 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 650,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD
10000 250000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 20 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 950,000 سفارش میزبانی وب آلمان با هارد SSD

 "پربازدید"

فضا (مگابایت) پهنای باند (مگابایت) FTP Email Account دیتابیس ساب دامنه پارک دامنه اددون دامنه دیتاسنتر کنترل پنل بکاپ
آنتی شلر فایروال قیمت (Rls) سفارش
1000 150000 نامحدود نامحدود 20 نامحدود 50 2 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 550,000 سفارش میزبانی وب لینوکس آلمان cPanel - SSD ( پربازدید )
2000 300000 نامحدود نامحدود 40 نامحدود 100 4 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 850,000 سفارش میزبانی وب لینوکس آلمان cPanel - SSD ( پربازدید )
4000 600000 نامحدود نامحدود 80 نامحدود 200 6 Hetzner آلمان cPanel دارد دارد دارد 1,250,000 سفارش میزبانی وب لینوکس آلمان cPanel - SSD ( پربازدید )

فضا (مگابایت) پهنای باند (مگابایت) FTP Email Account دیتابیس ساب دامنه پارک دامنه اددون دامنه دیتاسنتر کنترل پنل بکاپ آنتی شلر فایروال قیمت سفارش
100 7000 1 نامحدود 1 نامحدود 1 ندارد Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
200 12000 3 نامحدود 2 نامحدود 3 ندارد Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 150,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
500 25000 5 نامحدود 5 نامحدود 5 ندارد Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
1000 50000 7 نامحدود 10 نامحدود 10 2 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
2000 80000 9 نامحدود 20 نامحدود 20 4 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 200,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
3000 100000 11 نامحدود 30 نامحدود 25 6 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
5000 120000 15 نامحدود 50 نامحدود 30 10 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 500,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
7000 200000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 15 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 650,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD
10000 250000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 20 Leaseweb هلند cPanel دارد دارد دارد 950,000 سفارش میزبانی وب هلند با هارد SSD

فضا (مگابایت) پهنای باند (مگابایت) FTP Email Account دیتابیس ساب دامنه پارک دامنه اددون دامنه دیتاسنتر کنترل پنل بکاپ آنتی شلر فایروال قیمت سفارش
100 7000 1 نامحدود 1 نامحدود 1 ندارد Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
200 12000 3 نامحدود 2 نامحدود 3 ندارد Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 150,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
500 25000 5 نامحدود 5 نامحدود 5 ندارد Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
1000 50000 7 نامحدود 10 نامحدود 10 2 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 100,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
2000 80000 9 نامحدود 20 نامحدود 20 4 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 200,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
3000 100000 11 نامحدود 30 نامحدود 25 6 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 300,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
5000 120000 15 نامحدود 50 نامحدود 30 10 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 500,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
7000 200000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 15 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 650,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD
10000 250000 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود 20 Softlayer آمریکا cPanel دارد دارد دارد 950,000 سفارش میزبانی وب آمریکا با هارد SSD

قوانین اختصاصی :

  • این محصول شامل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به خریدار نمی گردد و در فاکتور صفر ریال در نظر گرفته شود.
  • طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونيک مشتري به مدت 7 روز کاری از تاريخ تسليم کالا به مصرف کننده (فروش میزبانی وب لینوکس و ویندوز) حق انصراف دارد و به محض استفاده از حق انصراف، تاميين کننده بايد بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مشتري مسترد کند / تنها هزينه تحميلي بر مصرف کننده هزينه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
  • بکاپ به صورت روزانه / هفتگی/ ماهانه از کلیه سرورهای لینوکس و ویندوز در تمام دیتاسنتر ها در سروری جداگانه گرفته می شود.
  • کنترل پنل های مورد استفاده روی سرورهای هاستینگ هزارنویس، همیشه دارای لایسنس بوده و هستند و به هیچ عنوان از کنترل پنل های کرک شده استفاده نمی گردد.
  • تعرفه هایی که در این صفحه درج شده است، همیشه دارای مدت زمان اعتبار می باشند و در وضعیتی که قیمت خدمات افزایش یابد، در این صفحه درج خواهد شد. قيمت هاي ارائه شده به روز مي باشد قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.
  • قيمت هاي ارائه شده به روز مي باشد قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.
  • چنانچه نیاز به پشتیبانی دارید می توانید با واحد پشتیبانی پرتال کاربران به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته، شبانه روزی تماس بگیرید.
  • قبل از ثبت سفارش، حتما "شرایط استفاده" و "حریم خصوصی" شرکت فناوران پویان هزارنویس را مطالعه فرمایید.