سرورهای مجازی ایران

سرورهای مجازی ایران - دیتاسنتر افرانتVirtual Servers Iran - Datacenter Afranet

پردازنده (CPU)

حافظه اصلی (RAM - MB)

هارد دیسک (Hard Disk)

پهنای باند (ماهانه)

پرت (Port)

دیتاسنتر (Data Center)

قیمت (Rls)

سفارش (Order)

Intel® Xeon® Processor 256MB DDR3 10GB 100GB 100Mbps Afranet - سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 512MB DDR3 20GB 100GB 100Mbps Afranet 500,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 1024MB DDR3 30GB 100GB 100Mbps Afranet 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 2048MB DDR3 60GB 200GB 100Mbps Afranet 1,850,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 3072MB DDR3 90GB 300GB 100Mbps Afranet 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 4096MB DDR3 120GB 400GB 100Mbps Afranet 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 6144MB DDR3 180GB 600GB 100Mbps Afranet 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 8192MB DDR3 210GB 800GB 100Mbps Afranet 1,000,000 سفارش سرور مجازی
 • هزینه هر 1 گیگ رم اضافی (250,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 100 گیگابایت پهنای باند اضافی (350,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد پشتیبان اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 1 آی.پی اضافی (50,000) ریال می باشد.

سرورهای مجازی ایران - دیتاسنتر پارس آنلاینVirtual Servers Iran - Datacenter Parsonline

پردازنده (CPU)

حافظه اصلی (RAM - MB)

هارد دیسک (Hard Disk)

پهنای باند (ماهانه)

پرت (Port)

دیتاسنتر (Data Center)

قیمت (Rls)

سفارش (Order)

Intel® Xeon® Processor 256MB DDR3 10GB 100GB 100Mbps Parsonline - سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 512MB DDR3 20GB 100GB 100Mbps Parsonline 500,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 1024MB DDR3 30GB 100GB 100Mbps Parsonline 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 2048MB DDR3 60GB 200GB 100Mbps Parsonline 1,850,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 3072MB DDR3 90GB 300GB 100Mbps Parsonline 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 4096MB DDR3 120GB 400GB 100Mbps Parsonline 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 6144MB DDR3 180GB 600GB 100Mbps Parsonline 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 8192MB DDR3 210GB 800GB 100Mbps Parsonline 1,000,000 سفارش سرور مجازی
 • هزینه هر 1 گیگ رم اضافی (250,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 100 گیگابایت پهنای باند اضافی (350,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد پشتیبان اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 1 آی.پی اضافی (50,000) ریال می باشد.

سرورهای مجازی ایران - دیتاسنتر سروش رسانهVirtual Servers Iran - Datacenter Soroush Rasaneh

پردازنده (CPU)

حافظه اصلی (RAM - MB)

هارد دیسک (Hard Disk)

پهنای باند (ماهانه)

پرت (Port)

دیتاسنتر (Data Center)

قیمت (Rls)

سفارش (Order)

Intel® Xeon® Processor 256MB DDR3 10GB 100GB 100Mbps Shatel - سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 512MB DDR3 20GB 100GB 100Mbps Shatel 500,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 1024MB DDR3 30GB 100GB 100Mbps Shatel 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 2048MB DDR3 60GB 200GB 100Mbps Shatel 1,850,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 3072MB DDR3 90GB 300GB 100Mbps Shatel 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 4096MB DDR3 120GB 400GB 100Mbps Shatel 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 6144MB DDR3 180GB 600GB 100Mbps Shatel 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 8192MB DDR3 210GB 800GB 100Mbps Shatel 1,000,000 سفارش سرور مجازی
 • هزینه هر 1 گیگ رم اضافی (250,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 100 گیگابایت پهنای باند اضافی (350,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد پشتیبان اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 1 آی.پی اضافی (50,000) ریال می باشد.

سرورهای مجازی ایران - دیتاسنتر جایگاهVirtual Servers Iran - Datacenter Jaygah

پردازنده (CPU)

حافظه اصلی (RAM - MB)

هارد دیسک (Hard Disk)

پهنای باند (ماهانه)

پرت (Port)

دیتاسنتر (Data Center)

قیمت (Rls)

سفارش (Order)

Intel® Xeon® Processor 256MB DDR3 10GB 100GB 100Mbps Neda Rayaneh - سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 512MB DDR3 20GB 100GB 100Mbps Neda Rayaneh 500,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 1024MB DDR3 30GB 100GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 2048MB DDR3 60GB 200GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,850,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 3072MB DDR3 90GB 300GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 4096MB DDR3 120GB 400GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 6144MB DDR3 180GB 600GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 8192MB DDR3 210GB 800GB 100Mbps Neda Rayaneh 1,000,000 سفارش سرور مجازی
 • هزینه هر 1 گیگ رم اضافی (250,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 100 گیگابایت پهنای باند اضافی (350,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد پشتیبان اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 1 آی.پی اضافی (50,000) ریال می باشد.

سرورهای مجازی ایران - دیتاسنتر تبیانVirtual Servers Iran - Datacenter Tebyan

پردازنده (CPU)

حافظه اصلی (RAM - MB)

هارد دیسک (Hard Disk)

پهنای باند (ماهانه)

پرت (Port)

دیتاسنتر (Data Center)

قیمت (Rls)

سفارش (Order)

Intel® Xeon® Processor 256MB DDR3 10GB 100GB 100Mbps Tebyan - سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 512MB DDR3 20GB 100GB 100Mbps Tebyan 500,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 1024MB DDR3 30GB 100GB 100Mbps Tebyan 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 2048MB DDR3 60GB 200GB 100Mbps Tebyan 1,850,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 3072MB DDR3 90GB 300GB 100Mbps Tebyan 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 4096MB DDR3 120GB 400GB 100Mbps Tebyan 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 6144MB DDR3 180GB 600GB 100Mbps Tebyan 1,000,000 سفارش سرور مجازی
Intel® Xeon® Processor 8192MB DDR3 210GB 800GB 100Mbps Tebyan 1,000,000 سفارش سرور مجازی
 • هزینه هر 1 گیگ رم اضافی (250,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 100 گیگابایت پهنای باند اضافی (350,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگابایت هارد پشتیبان اضافی (300,000) ریال می باشد.
 • هزینه هر 1 آی.پی اضافی (50,000) ریال می باشد.

 

توجه : قیمت های فوق ماهیانه و با واحد ارزی کشور دیتاسنتر می باشد که در پرتال کاربران هزارنویس نرخ روز آن (ریالی) درج شده است.

 • این محصول شامل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به خریدار نمی گردد و در فاکتور صفر ریال در نظر گرفته شود.
 • طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونيک مشتري به مدت 7 روز کاري از تاريخ تسليم کالا به مصرف کننده (فروش سرور مجازی لینوکس و ویندوز) حق انصراف دارد و به محض استفاده از حق انصراف، تاميين کننده بايد بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مشتري مسترد کند / تنها هزينه تحميلي بر مصرف کننده هزينه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
 • امکان دسترسی به مدیریت سرور از قبیل [ خاموش، روشن، ریستارت، تغییر سیستم عامل، میزان مصرفی رم، پردازنده، هارد و ... ] فراهم است.
 • سرورهای مجازی به صورت Self Managed می باشند و مدیریت سرور با مشتری می باشد، در صورتی که تمایل دارید مدیریت سرورها با هزارنویس باشد، این امر شامل هزینه اضافه می شود.
 • تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات برعهده مشتری می باشد و امکان ارایه “فضای پشتیبان” توسط ما بصورت جداگانه مهیا می باشد.
 • چنانچه مایل باشید سرور مجازی خود را مانیتورینگ نمایید و در هر لحظه از آپتایم آن با خبر باشید و در صورت بروز دان بودن سرور به صورت پیامک یا ایمیل آگاهی پیدا نمایید می توانید از خدمات مانیتورینگ استفاده نمایید.
 • سخت افزارهای موجود در مالکیت دیتاسنتر می باشند و فقط تا زمان پرداخت اجاره ماهیانه امکان استفاده از آنها مهیا خواهد بود.
 • تعرفه هایی که در این صفحه درج شده است، همیشه دارای مدت زمان اعتبار می باشند و در وضعیتی که قیمت خدمات افزایش یابد، در این صفحه درج خواهد شد. قيمت هاي ارائه شده به روز مي باشد قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.
 • در صورت نیاز به فاکتور و دریافت شرایط، قیمت های ریالی روز با واحد فروش پرتال کاربران تماس بگیرید.