روز جهانی زن مبارک باد

ای زن تو به زندگی دهی زیبایی

انسان زتو می شود به این رعنایی

عشق است ترا که گشته ای حرمت عشق

عاشق زتو می شود به این شیدایی

هشت مارس روز جهانی زن، روز همبستگی رزمجویانه زنان جهان برای رسیدن به صلح و آزادی و پیشرفت اجتماعی، روز تجدید عهد نیروهای مترقی با آرمان های والای برابری زن و مرد، ۱۰۱ سال است که توسط میلیونها نفر در سراسر جهان گرامی داشته و هر ساله با شکوه فراوان جشن گرفته می شود.

روز جهانی زن بر تمام بانوان فرخنده باد .

روابط عمومی هزارنویس