جشن ملی اسفندگان خجسته باد

زمین همواره گستراننده ، مقدس و فروتن می باشد . زمین نماد عشق است و با فروتنی و از خود گذشتگی ، آغوش خود را برای همه گسترانیده و زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد ، همانند مادر ، که او نیز با آغوش پر مهر خود همواره فروتن و مقدس و بزرگوار است .

نیاکان ما در این روز با ابراز عشق و محبت به زنان ، همسران و دوشیزگان آنان را بیش از پیش گرامی می داشتند .

جشن ملی اسفندگان خجسته باد .

 

روابط عمومی هزارنویس